Gemeng Bauschelt présentéiert 
"Den Geck um Hiwwel"
Saison 1 - Episod 1
Making Of